Rozpočet 2018

ROZPOČET OBCE POHOŘELICE na rok 2018

 

 

Příjmová část: /tis. Kč/

 

Položka   Skutečnost 2017 Rozpočet 2018
1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2570624 2600000
1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVC 63680 64000
1113 Daň z příjmu vyz. osob z kap. výnosu 222059 222000
1121 Daň z příjmu právnických osob 2364928 2350000
1122 Daň z přijmu pravnických osob za obce 396340 400000
1211 Daň z přidané hodnoty 4793245 4800000
1334 Odvody za odnětí půdy         15643 15000
1336 Poplatky za odvádění odpadních vod 174130 175000
1337 Poplatky za vývoz popelnic 340750 360000
1341 Poplatek ze psů 18550 18000
1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 17200 18000
1361 Správní poplatky 6720 7000
1381 Daň z hazardních her 44872 45000
1382 Zrušený odvod z loterií 14560 10000
1511 Daň z nemovitostí 603538 603000
4112 Dotace od kraje na státní správu 196500 205300
4116 VPP od Úřadu práce 111466 60000
4121 Příjmy za žáky a hřbitov - Oldřichovice a Komárov 81785 82260
4216 Dotace-hřiště v parku, sb.dvůr, sdh auto 1657802  
4111 Dotace na volby 25000 25000
       
               
       
  Suma 13719392 12059560
Paragraf      
1032 Les - prodej dříví 425511 250000
3314 Knihovna - členství 1190 1200
3341 Kabelovka - poplatky od občanů 646156 645000
3421 Modelářský kroužek 11400 11000
3632 Hřbitov - nájmy hrobů 10149 10000
3613 Nebytové prostory-nájem(obchod,rest.) 129000 130000
3639 Služby pro občany a nájem pozemků 45520 45000
3722 Příjmy ze sběrného dvora 182081 180000
4351 DPS-nájmy,služby 1381395 1380000
6171 Činnost obecního úřadu 109659 100000
6310 Příjmy z úroků a dividend 47221 48000
       
       
       
  PŘÍJMY CELKEM         16708674 14859760
 

 

Výdajová část: /tis. Kč/

 
Paragraf   Skutečnost 2017 Rozpočet 2018
1019 Včelaři 8000 10000
1032 Les - materiál a platby za těžbu a údržbu lesa 259000 200000
1099 Myslivci - přísp.na činnost 20000 20000
2212 Místní komunikace a chodníky 392638 1500000
2221 Dopravní obslužnost-platba kraji za hromadnou dopr. 87900 89000
2321 Odvádění odpad. Vod 18112 475000
3111 Mateřská škola 234236 240000
3117 Základní škola 450767 450000
3141 Školní jídelna 162818 150000
3314 Knihovna 23131 30000
3319 Kulturní záležitosti - kronika 12000 12000
3341 Rozhlas a televize - kabelovka 654161 655000
3399 Jubilanti a beseda s důchodci 16611 20000
3419 TJ Sokol - příspěvek na činnost+stavba 1289380 1300000
3421 Modeláři + hřiště v parku 960673 100000
3613 Nebytové hosp. - KD 52377 50000
3631 Veřejné osvětlení 132996 135000
3632 Hřbitov 15342 151760
3639 Komunální služby a územní rozvoj 328742 330000
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu+Sběrný dvůr 1552013 734000
3745 Peče o vzhled obcí veřejnou zeleň 1260967 1200000
4351 DPS - včetně úroků z úvěru 1443752 1400000
5512 Hasiči - příspěvek na činnost 98943 100000
6112 Zastupitelstvo obce 1123311 1124000
6399 Daň za obec + DPH 618741 620000
6171 Činnost místní správy - obecní úřad 2757433 2800000
4359 ČČK-přísp. na činnost 25000 20000
5212 Rezerva-povinná   50000
6115,6118 Volby         23665 25000
6409 SMO, SMS, MAS …… 116885 7000
       
  Splátky úvěrů 867000 862000
       
  Výdaje celkem 15006594 14859760
               

Návrh rozpočtu vyvěšen: 8.2.20118

Sejmut: 26.2.2018

Rozpočet schválen zastupitelstvem obce 26.2.2018

Schválený rozpočet vyvěšen: 19.3.2018