Rok : 2017

Zápisy Obecního zastupitelstva
1/Z/2017 ze dne 30. 01. 2017
2/Z/2017 ze dne 27. 02. 2017
3/Z/2017 ze dne 27. 03. 2017
4/Z/2017 ze dne 24. 04. 2017
5/Z/2017 ze dne 29. 05. 2017
6/Z/2017 ze dne 26. 06. 2017
7/Z/2017 ze dne 04. 09. 2017
8/Z/2017 ze dne 30. 10. 2017