Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 6:00 do 14:30 hodin.

Strava je vydávána dle časového harmonogramu:

Přesnídávka MŠ                      8:00  -   8:30
Oběd cizí strávníci                 10:30  -  11:00
Oběd MŠ                                11:00  -  11:30
Oběd ZŠ a zaměstnanci      11:30  -  13:00
Svačinka MŠ                          14:00  -  14:30

Pitný režim v MŠ je zajištěn po celý den.


Finanční limity na nákup potravin ve ŠJ Pohořelice

Žáci MŠ do 6 let                                             Žáci MŠ 7-10 let

přesnídávka, ovoce         6,- kč                        7,- kč
oběd                                20,- kč                      21,- kč
svačinka                            6,- kč                        6,- kč

Celkem                           32,- kč                      34,- kč


Žáci ZŠ 7-10 let                                           Žáci ZŠ 11-15 let

oběd                               22,- kč                       24,- kč

 

 

Cena stravenky pro cizí strávníky činí 50,- Kč.
Zahrnuje náklady na potraviny, energie, mzdy a režijní náklady.