Vendula Šebestíková
vedoucí školní jídelny
Eliška Němcová vedoucí kuchařka
Jindřiška Tunysová kuchařka