Bc. Pavla Hanáčková, DiS. vedoucí školní jídelny
Eliška Němcová vedoucí kuchařka
Jindřiška Tunysová kuchařka