Návštěva knihovny v Oldřichovicích

Dne 3.3.2017 jsme přijali pozvání od paní Viceníkové na prohlídku knihovny v Oldřichovicích. Tento měsíc jsme zvolili záměrně. Březen je totiž Měsícem knihy a čtenářů.

Prví skupina dětí 1.a 2 roč. jela s p. vych. Černou a druhá, kterou tvoří žáci 3.-5.ročníku jela se mnou. Paní Viceníková měla připravené povídání pro děti právě podle věkové kategorie. Seznámila je s prostředím knihovny i s tím, jak se správně v knihovně orientovat při výběru vhodné knížky. Po krátkém povídání si děti mohly vymalovat připravený obrázek, který si odnesly domů. Knihovna v Oldřichovicích je malá, ale velmi útulná a my děkujeme p. Viceníkové za pozvání. Doufám, že i tato návštěva přispěje k tomu, že budou mít děti o čtení větší zájem.

dne 6.3.02017 zapsala A. Ševčíková foto zde