DEN DĚTÍ NA ZÁMKU

Již po několikáté navštívily děti z naší školní družiny 1.6., kdy slaví svůj svátek, restauraci na zámku v Pohořelicích.
Paní Pechová nám i letos velmi ochotně připravila zmrzlinové poháry, na kterých si děti i p. vychovatelka pochutnaly.
Bylo to pro děti odpoledne jiné než kdy jindy, a o to šlo. Vždyť měly svůj svátek!
A. Ševčíková

 
projekt Polsko

Dne 18.5. 2010 proběhla na naší škole prezentace  Polska, v rámci projektu - "Evropa nás zajímá", do které se zapojila i naše školní družina.
Vytvořili jsme vlajku Polska z vršků od PET lahví a taky namalované a rozstříhané valjky z výkresu. Do každé třídy dvě. Žáci mohli mezi sebou soutěžit, kdo dřív složí celou vlajku.
Taky jsme se předvedli s žertovnou písní původem z Polska, kterou jsme doprovodili jednoduchým tanečkem. Děti byly projektem zaujaty.
Adela Ševčíková