Fotogalerie


Notice: Undefined variable: cssimg in /users/zalohovane/4000/obecpohorelice.cz/subdomeny/www/skola/modules/mod_jglatestcat/helper.php on line 217
m


duben
24
Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018-2019

 

 

OZNÁMENÍ

o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019 v ZŠ a MŠ Pohořelice, okres Zlín, příspěvková organizace v souladu s §183odst. 2 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Seznam uchazečů

 

Registrační číslo žáka                             výsledek řízení

 

12/2018                                                          přijat/a

13/2018                                                          přijat/a

14/2018                                                          přijat/a

15/2018                                                          přijat/a

16/2018                                                          přijat/a

17/2018                                                          přijat/a

18/2018                                                          přijat/a

19/2018                                                          přijat/a

20/2018                                                          přijat/a

21/2018                                                          přijat/a

22/2018                                                          přijat/a

23/2018                                                          přijat/a

24/2018                                                          přijat/a

 

 

V Pohořelicích 11. 4. 2018

 

 

 

Mgr. Martina Kudláčková, ředitelka školy

 

 

 

 
duben
12
Ředitelské volno

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů (školení pedagogických pracovníků) na 7. 5. 2018 ředitelské volno pro žáky školy.

Mgr. Martina Kudláčková, ředitelka školy

 
březen
8
Zápis do 1. třídy pro rok 2018/2019

Zápis do 1. třídy - ZŠ Pohořelice, příspěvková organizace K zápisu do 1. třídy základní školy zveme rodiče s dětmi narozenými v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 (k 1. 9. 2018 tedy dovrší 6 let věku) a rodiče s dětmi, které měly v loňském roce odloženou školní docházku.

Do první třídy může být přijato i dítě, které dovrší 6 let i později (tedy po 31. 8. 2012), pokud ke své žádosti o přijetí doručí zákonný zástupce doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště. V případě, že má zákonný zástupce zájem o zaškolení dítěte s datem narození od 1. 1. 2012 až 30. 6. 2012, musí k výše uvedenému vyjádření doložit také doporučující vyjádření odborného lékaře.

Zápis se uskuteční v úterý 11. dubna 2018 v době od 13:30 - 16:30 v budově naší školy. K zápisu prosím přineste rodný list dítěte. Prosíme rodiče, aby při zápisu upozornili na zvláštnosti dítěte (zdravotní, vývojové, problémy s výslovností atd.).

Pokud dítě není zralé pro zahájení povinné školní docházky, požádají rodiče ředitelku školy o odklad školní docházky. O odkladu rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti, která je doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vyjádření a žádost o odklad je třeba do školy odevzdat nejpozději v den zápisu, tedy 11. dubna 2018. Formulář pro odklad povinné školní docházky bude vydán u zápisu.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy:

1) děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy (Pohořelice, Oldřichovice, Komárov)

2) ostatní děti.

Počet žáků, které je možné přijmout - 25 žáků.

Jakékoliv další informace Vám rádi poskytneme na tel. čísle 577 944 191, 739 213 378, případně e-mailem na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Zaměstnanci ZŠ Pohořelice

Plakátek zde

 
říjen
16
Volby do Školské rady

I. Volby člena z řad zákonných zástupců

Volby členů do Školské rady proběhly dle stanoveného harmonogramu - příloha č. 1.

K 26.9.2017 byly zpracovány návrhy zákonných zástupců nezletilých žáků a byla sestavena kandidátní listina / předána  dne 27.9.2017 prostřednictvím žáků rodičům/ - příloha č.2.

Současně byly sestaveny seznamy oprávněných rodičů.

3.10. 2017 proběhly v budově školy vlastní volby.

Zákonným zástupcům bylo předáno celkem 104 volebních lístků.

Voleb se zúčastnilo 67 voličů, tj. 64,42 %. Bylo odevzdáno 64 platných volebních lístků, 3 lístky neplatné.

1. Zuzana Kochanová                                 9 hlasů, tj. 14,06%

2. Tomáš Zelík                                               8 hlasů, tj. 12,50%

2. Renata Klofáčová                                      8 hlasů, tj. 12,50%

2. Kateřina Silná                                            8 hlasů, tj. 12,50%

3. Monika Habeová                                       7 hlasů, tj. 10,94%

4. Ivana Michalová                                        6 hlasů, tj. 9,38%

5. Daniel Šabat                                              4 hlasy, tj. 6,25%

6. Tomáš Bébar                                             3 hlasy, tj. 4,68%

6. Robert Habe                                              3 hlasy, tj. 4,68%

7. Petr Hochmann                                         2 hlasy, tj. 3,13%

7. Andrea Kalinová                                        2 hlasy, tj. 3,13%

7. Gabriela Zelíková                                      2 hlasy, tj. 3,13%

8. Adéla Sukupová                                        1 hlas, tj. 1,56%

8. Ivona Vaďurová                                         1 hlas, tj. 1,56%

 

Členem školské rady při ZŠ a MŠ Pohořelice byla zvolena Zuzana Kochanová.

 

II. Volba člena z řad pedagogických pracovníků

Tajná volba proběhla dne 3.10.2017. Na kandidátní listině byla uvedena jména všech pedagogických pracovnic /kromě ředitelky školy/.

Bylo odevzdáno 6 platných hlasů, tj. 100%.

Výsledky:

1. Mgr. Marcela Feču                                  5 hlasů, tj. 83,33 %

2. Mgr. Lucie Hladilová                                 1 hlas,    tj. 16,67 %

 

Členem Školské rady při ZŠ a MŠ Pohořelice byla zvolena Mgr. Marcela Feču.

 

Třetí člen školské rady bude jmenován zřizovatelem.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další > Konec >>