Obsah

Situace řešené oblasti

 

Komplexní obnova zámeckého parku je řešena ve třech etapách.

1. a 2. etapa - již hotovo, bylo nutné provést před zahájením 3. etapy,

obnova dřevin - sadovnické úpravy, která bude financována z dotace.

 

V pondělí 21.6.2021 začne probíhat 3. etapa Komplexní obnovy zámeckého parku.
Ta bude spočívat ve výsadbě nových keřů. Dále pak v ořezu a ošetření stávajících stromů.
U rizikových stromů dojde ke kácení a vytvoření torza stromů.

Po prázdninách proběhne v parku praktická výuka studentů Mendelovy university Brno odborníkem na dendrologii a arboristiku Ing. Jiřím Rozsypálkem (prováděl dendrologický posudek našeho parku). V rámci této výuky se uskuteční i přednáška o problematice stromů, parků apod., na kterou jsou srdečně zváni i zájemci z řad našich občanů. Termín přednášky bude včas zveřejněn na stránkách obce Pohořelice.