Obsah

Obec Pohořelice si v rámci projektu Komplexní obnovy zámeckého parku nechala v roce 2020 zpracovat dendrologický průzkum zaměřený na zjištění aktuálního stavu všech dřevin. Celkem zde bylo zkontrolováno přes 400 stromů. Bylo zjištěno, že drtivá většina dřevin v tomto parku je v pořádku a s běžnou arboristickou péčí (odstranění suchých větví atd.) je dlouhodobě perspektivní. U části dřevin byly nalezeny defekty a infekce dřevními houbami, které vyžadují akutní arboristickou péči (obvodové či lokální redukce koruny s cílem zmenšit plochu koruny a tím i zatížení oslabených míst). S touto péčí se zamezí případnému nečekanému selhání dřevin zlomem či vývratem a ty jsou tak schopny v parku ještě několik let existovat.  Bohužel zde bylo nalezeno také několik dřevin s tak rozsáhlými poškozeními či hnilobami, že nebyla možná jejich stabilizace pomocí běžných arboristických metod (řez, vazby, podpěry, atd..). Protože je u těchto dřevin velmi vysoké riziko selhání zlomem kmene či vývratem, které by mohlo způsobit ohrožení zdraví lidí či okolních perspektivních stromů, byli jsme nuceni navrhnout u těchto dřevin jejich pokácení a nahrazení novou výsadbou. Bohužel se to týká i jedné z dominant zámeckého parku buku červenolistého (Fagus sylvatica ˈAtropurpureaˈ), rostoucího před kostelem sv. Jana Nepomuckého. Vzhledem k rozsáhlé infekci dřevní houbou lesklokorkou tmavou (Ganoderma adspersum) ve spodní části kmene hrozí akutní a bezprostřední riziko selhání zlomem. Ač je to těžce představitelné, strom přežívá jen pomocí velmi tenké zbytkové stěny zdravého dřeva a z velké části je kmen tohoto stromu již vlivem infekce zcela odumřelý. Rozsah zasažení kmene infekcí je dobře patrný podle počtu a rozmístění plodnic této dřevokazné houby na kmeni (viz přiložené fotografie). Je důležité si uvědomit, že v místě rostoucích plodnic a v jejich okolí již není žádné živé, mechanicky pevné dřevo, neboť by tímto dřevem nemohlo mycelium dřevní houby prorůst aby vytvořilo plodnici. Hrozí tak, že při větší větrné zátěži může strom selhat a spadnout na okolní stromy či návštěvníky parku, což bylo zcela fatální. Bohužel jsme neshledali jiné možnosti, jak tuto vzrostlou a monumentální dřevinu zachovat. Neboť se jedná o opravdu výjimečný strom, rozhodli jsme se na místě alespoň dočasně jako památku ponechat stabilní živoucí torzo o výšce cca 6-8 metrů a horní část kmene ponechat stabilně umístěnou na zemi v blízkosti stromu, jakožto připomínku krásného stromu a atraktivní místo pro pobyt rodin s dětmi. Veškeré práce v parku související s realizací komplexní obnovy, na kterou obec získala dotaci 1 213 959 Kč by měly být ukončeny v jarním období roku 2022. Doufáme, že nám díky této investici bude park i nadále zpříjemňovat trávení volného času v obci díky možnosti relaxace v krásném a bezpečném přírodním prostředí.

foto 1 (6.14 MB)

foto 2 (4.51 MB)

 

 

Situace řešené oblasti

 

Komplexní obnova zámeckého parku je řešena ve třech etapách.

1. a 2. etapa - již hotovo, bylo nutné provést před zahájením 3. etapy,

obnova dřevin - sadovnické úpravy, která bude financována z dotace.

 

V pondělí 21.6.2021 začne probíhat 3. etapa Komplexní obnovy zámeckého parku.
Ta bude spočívat ve výsadbě nových keřů. Dále pak v ořezu a ošetření stávajících stromů.
U rizikových stromů dojde ke kácení a vytvoření torza stromů.

Po prázdninách proběhne v parku praktická výuka studentů Mendelovy university Brno odborníkem na dendrologii a arboristiku Ing. Jiřím Rozsypálkem (prováděl dendrologický posudek našeho parku). V rámci této výuky se uskuteční i přednáška o problematice stromů, parků apod., na kterou jsou srdečně zváni i zájemci z řad našich občanů. Termín přednášky bude včas zveřejněn na stránkách obce Pohořelice.