Obsah

Zpět

Návrh územního plánu Pohořelice

Veřejná vyhláška Typ: PDF dokument, Velikost: 810.83 kB

návrh opatření obecné povahy Typ: PDF dokument, Velikost: 52.32 kB

příloha 1 - územní plán Typ: PDF dokument, Velikost: 2.92 MB

výkres Typ: PDF dokument, Velikost: 1.1 MB

hlavní výkres Typ: PDF dokument, Velikost: 1.33 MB

výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Typ: PDF dokument, Velikost: 739.04 kB

odůvodnění územního plánu Typ: PDF dokument, Velikost: 2.76 MB

výkres širších vztahů Typ: PDF dokument, Velikost: 5.6 MB

koordinační výkres Typ: PDF dokument, Velikost: 2.6 MB

výkaz předpokládaných záborů půdního fondu Typ: PDF dokument, Velikost: 1.54 MB

dopravní a technická infrastruktura- energetika,spoje Typ: PDF dokument, Velikost: 1.48 MB

technická infrastruktura-vodní hospodářství Typ: PDF dokument, Velikost: 1.17 MB

koncepce uspořádání krajiny Typ: PDF dokument, Velikost: 1.2 MB

Schéma 1 zeleň Typ: PDF dokument, Velikost: 104.43 kB

Schéma 2 - vymezení krajinných zón Typ: PDF dokument, Velikost: 217.42 kB

Schéma 3 - vymezení míst krajinného rázu Typ: PDF dokument, Velikost: 199.91 kB

Schéma 4 - vymezení ploch obnovitelných zdrojů energie Typ: PDF dokument, Velikost: 196.26 kB

Vymezení územního systému ekologické aktivity Typ: PDF dokument, Velikost: 195.51 kB

Typy zástavby Typ: PDF dokument, Velikost: 166.99 kB

Typy zástavby B Typ: PDF dokument, Velikost: 34.61 kB

Vymezení vizuálně citlivých pohledových horizontů Typ: PDF dokument, Velikost: 171.63 kB

Limitující a omezující faktory bez ochranných pásem Typ: PDF dokument, Velikost: 255.15 kB

Vymezení ochranných pásem Typ: PDF dokument, Velikost: 186.89 kB

Vyvěšeno: 19. 6. 2024

Datum sejmutí: 6. 8. 2024

Zodpovídá: Markéta Horáková

Zpět