Obsah

Byl zpracován projekt a již bylo započato s rekonstrukcí. Byly provedeny úpravy v jednotlivých třídách v základní škole a to výměna osvětlení, nová elektroinstalace, výměna podlahoviny, výmalba a další potřebné drobnější opravy a úpravy. Ve třídách vše proběhlo za provozu, vždy po jednotlivých třídách. Provedena byla také celková rekonstrukce ředitelny.

V době prázdnin se bude provádět rekonstrukce sociálního zařízení, sborovny a šatny. Také v těchto prostorách bude nová elektroinstalace, nové podlahy  a samozřejmě výmalba.

Děti mají z prováděných prací určitě radost nejen proto, že budou mít pěknější prostředí, ale hlavně budou mít o týden delší prázdniny. Aby firma rekonstrukci zbytku budovy stihla provést do začátku dalšího školního roku, začnou dětem prázdniny už 26. června 2023.

V mateřské škole proběhla částečně úprava elektroinstalace a výměna svítidel, zbytek bude dokončen v době přerušení provozu mateřské školy. Budou zde také nové podlahy. Ve školní jídelně byla vybudována nová vzduchotechnika.

V budově mateřské školy a obecního úřadu proběhne kompletní modernizace kotelny.

Obec získala na tuto akci dotace od Ministerstva pro místní rozvoj.