Obsah

Proběhne několik let plánovaná a projektovaná akce a to dobudování základní technické vybavenosti k nově vystaveným domům na ulici Kvítkovská.

V rámci této akce bude vybudován vodovod, výtlak splaškové kanalizace, vedení TKR, veřejné osvětlení a bude vybudován chodník a napojení rodinných domů na silnici III/4975.

Dále bude provedena rekonstrukce stávajícího chodníku na ulici Kvítkovská.

Obci se podařilo získat na tento projekt dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury.

Akce proběhne v termínu od poloviny června cca do listopadu letošního roku s částečným omezením provozu.

situace