Obsah

Domov pokojného stáří Pohořelice


Je zcela zrekonstruovaná historická budova bývalého zámku v krásném a klidném prostředí obklopeném zámeckým parkem v centru obce Pohořelice. Objekt byl citlivě přestaven na moderní bezbariérové bydlení v samostatných bytových jednotkách.Jedná se o nájemní bytový zvláštního určení, který otevřel své brány prvním nájemníkům bytů zvláštního určení poprvé dne 1. 11. 2002. Jeho zřizovatelem je Obec Pohořelice.

Poslání DPS

Dům pokojného stáří v Pohořelicích poskytuje důstojné a klidné prostředí, trvalý pobyt a vytváří nový „domov“, v němž jsou poskytovány kvalitní sociální služby sociálně potřebným lidem, kteří z důvodu jejich snížené soběstačnosti v základních životních dovednostech nemohou setrvat v jejich dosavadním domově a to v případě, že tuto sociální potřebnost nelze zajistit ani pomoci rodiny či terénními sociálními službami.

Posláním domova je umožnit těmto lidem zachovat či navrátit jim optimálně možnou fyzickou úroveň a psychicko-duchovní pohodu, aby mohli prožít aktivní a plnohodnotné stáří ve společenství svých vrstevníků ve vlastním soukromí v neinstitucionalizovaném prostředí. Domov své nájemce-uživatele služeb podporuje, aby mohli v novém prostředí domova žít způsobem, který jim vyhovuje, co možná nejvíce odpovídá životu v původním přirozeném prostředí, ale neomezuje svobodu a potřeby ostatních uživatelů. Tvůrčím způsobem tak napomáhá řešit jejich životní problémy a nabízí jim možnost prožít závěr života v důstojném a vstřícném prostředí bez jakéhokoliv strádání.


Cílová skupina

Cílovou skupinou žadatelů jsou senioři,  jejichž zdravotní stav a věk umožňují, za předpokladu poskytování úklidových a pomocných prací, vést poměrně samostatný život. Vždy se však jedná se o osoby tzv. sociálně potřebné, které nepotřebují komplexní (tzn. i zdravotní) celodenní péči.

Přednostně se přijímají občané, kteří mají trvalé bydliště na území obce Pohořelice či okolních měst a obcí, nebo mají k obci alespoň osobní vztah (rodáci, bydliště dětí a pod.), a kteří vzhledem ke svým sociálním poměrům a zdravotnímu stavu potřebují poskytování úklidových a pomocných prací.

V DPS není poskytována zdravotní péče a po zhoršení zdravotního stavu nájemce-uživatele natolik, že není schopen se dále již o sebe sám s pomocí rodiny či za pomoci pracovníků Obce Pohořelice postarat,  je uživatel nucen odejít do jiného-pobytového zařízení poskytující komplexní péči.


Poskytované služby v objektu DPS

Nájem bytu v celkem 25 samostatných bytových jednotkách (z toho 3 bezbariérové) – obývací pokoj a chodba s kuchyňským koutem vč. vybavení, sociální zařízení.

Úklidové a pomocné práce poskytované pracovníky Obce Pohořelice v pracovní dny od 6:00 do 14:30 za úhradu dle Ceníku úklidových a pomocných prací. V DPS Pohořelice nejsou poskytovány pečovatelské služby ani zdravotní péče!!!

Doplňkové služby (všechny tyto služby jsou poskytovány dle předem daných termínů, které jsou vyvěšeny na nástěnkách v prostorách DPS):

 • pedikúra, masáže, kadeřnictví - v Centru osobní hygieny DPS poskytované profesionálními soukromými osobami
 • ordinační hodiny praktického lékaře (MUDr. Věra Gajdušková)

Podmínky pro přijetí do domova pokojného stáří
 • podaná žádost,
 • žadatel splňuje cílovou skupinu,
 • pořadí v pořadníku žadatelů a sociální potřebnost

Jak se stanu obyvatelem domova pokojného stáří Pohořelice?
 • informace o Domově pokojného stáří je možno získat:
  - osobně v DPS
  - telefonicky na tel. kontaktu: 734 549 973
  - přes e-mail: dps@obecpohorelice.cz
 • po předchozí domluvě je možné domov navštívit a prohlédnout si jej,
 • v případě zájmu o umístění si zájemce musí podat žádost, jejíž nedílnou součástí je i písemné vyjádření lékaře,
 • žádost k přijetí do Domova pokojného stáří spolu s vyjádřením lékaře je k vyzvednutí přímo v kanceláři DPS Pohořelice, nebo na nástěnce naproti kanceláře DPS nebo ke stažení na internetových stránkách obce Pohořelice v oddělení DPS
   


DPSDPS - cena