Obsah

Hasičská zbrojniceHasiči


Webové stránky SDH Pohořelice:
http://www.hasicipohorelice.estranky.cz

Dotace a sponzoři


Na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje byla obci Pohořelice poskytnuta v roce 2007 neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 35 tisíc korun na nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků pro jednotku sboru dobrovolných hasičů v naší obci.

Byly zakoupeny zásahové přilby, nehořlavé rukavice a zásahové komplety včetně kukly a vesty, vše v celkové
hodnotě 53.212,50 Kč. Dotace Zlínského kraje činila 70% z celkové částky.